Voor de totale verzorging van uw viervoeter

Hondentrimsalon “Op en Top”, gevestigd aan Crommentuijnstraat 11A, 5964 NL Meterik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://wwwhondentrimsalonopentop.nl/ Crommentuijnstraat 11A, 5964 NL Meterik 077-3986432
L.P.W. Klaassen-Loonen is de functionaris Gegevensbescherming van Hondentrimsalon “Op en Top”. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hondentrimsalon “Op en Top” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* Gegevens over je hond: naam, ras, geslacht, leeftijd cq geboortedatum,
medische kenmerken, karakter,
naar welke dierenarts de hond gaat, kleur, foto’s
* Prijs van de behandeling
* Behandelingsplan van je hond

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hondentrimsalon “Op en Top” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van betalingen
* Het maken van (her)afspraken voor je hond
* Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Je te kunnen bereiken als je hond klaar is om hem/haar op te komen halen
* Gegevens over je hond om goed met de hond rekening te kunnen houden tijdens het
Trimmen
* Hondentrimsalon “Op en Top” verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hondentrimsalon “Op en Top” neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hondentrimsalon “Op en Top”) tussen zit. Hondentrimsalon “Op en Top” gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:
Microsoft Excel programma voor het vastleggen van de persoonsgegevens, zie bovenstaand het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Verder wordt het Excel programma gebruikt voor het vastleggen van boekhoudgegevens omdat deze nodig zijn voor onze belastingaangifte en voor de jaarlijkse boekhoudverslagen.
Verder wordt Microsoft outlook gebruikt voor uitwisseling van gegevens met het boekhoudkantoor en evt. met klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hondentrimsalon “Op en Top” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:
Zolang de hond bij ons in behandeling is, worden de bovenstaande gegevens bewaart in ons klantenkaarten systeem, Excel bestand.
Ben je klant geweest, maar uw hond is overleden, bewaren we de gegevens nog steeds een tijd -doch maximaal 2 jaren- voor het geval dat je terugkomt met een nieuwe hond.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hondentrimsalon “Op en Top”verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hondentrimsalon “Op en Top” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hondentrimsalon “Op en Top”en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie , te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer ( BSN) zwart. Dit te bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hondentrimsalon “Op en Top”wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Hondentrimsalon “Op en Top”neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hondentrimsalon “Op en Top” heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

*Avast free Antivirus
* Wachwoord op de computer, zodat de eigenaresse, L.P.W. Klaassen-Loonen,
van Hondentrimsalon “Op en Top” alleen bij de gegevens kan.